Experienced professionals modern offices
530 760 740
ul. Nowolipki 21, Warszawa
790 777 350
ul. Arkuszowa 63, Warszawa
pl

PERSONEL

Dr n. med. Stanisław Żmuda
Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Dyplom ukończenia studiów otrzymał w 1988 roku. Jest założycielem i kierownikiem medycznym Przychodni Lekarskiej Duodent. W roku 1991 uzyskał specjalizację w dziedzinie chirurgii stomatologicznej, a w 1994 z periodontologii. Kierownik licznych prac naukowo-badawczych poświęconych zastosowaniu laserów w stomatologii, finansowanych ze środków Komitetu Badań Naukowych. W 1999 roku otrzymał stopień doktora nauk medycznych a tematem pracy doktorskiej była ocena działania lasera Er:Yag na tkanki zęba. W przychodni zajmuje się głównie chirurgią i implantologią.

Dr n. med. Elżbieta Fedorowicz
Absolwentka Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Dyplom ukończenia studiów otrzymała w 2000 roku. Z przychodnią Duodent związana od czasu stażu podyplomowego. W 2003 roku otrzymała stopień doktora nauk medycznych. Tematem rozprawy doktorskiej była ocena bezpieczeństwa stosowania lasera dużej mocy w praktyce klinicznej. W 2006 roku uzyskała specjalizację  w dziedzinie periodontologii. Uczestniczka licznych kursów i szkoleń, głównie z zakresu chorób błony śluzowej i przyzębia, współautorka publikacji naukowych w czasopismach stomatologicznych. W czasie wolnym od pracy lubi jeździć na rowerze, pływać, czytać książki.

Lek. dent. Hubert Porębski
W 2006 roku ukończył studia lekarsko-dentystyczne na Warszawskiej Akademii Medycznej. Od pierwszych dni po ukończeniu studiów związał się z Przychodnią Lekarską Duodent, gdzie pod okiem dr n. med. Stanisława Żmudy odbywał staż podyplomowy. Stara się stale poszerzać swoją wiedzę uczestnicząc w kursach i sympozjach bacznie śledząc rozwój tej dziedziny medycyny. Prywatnie interesuje się historią wojen i falerystyką.

Lek. dent. Magdalena Rakowska
Absolwentka Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego AM w Lublinie. Dyplom lekarza stomatologa uzyskała w 1998 roku. Staż podyplomowy odbywała w Instytucie Stomatologii AM w Lublinie od 1998 do 1999 roku. Od 1999 roku związana z Przychodnią Lekarską Duodent. W 2008 roku uzyskała specjalizację w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją. Uczestniczy w licznych kursach i konferencjach stomatologicznych. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Prywatnie mama Igi i Weroniki. Lubi dobrą kuchnię, książkę, sport i podróże.

Lek. dent. Paweł Zaborowski
Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej Oddziału Stomatologii Akademii Medycznej w Łodzi. Major w rezerwie. Specjalista Iº stomatologii ogólnej (1991). Specjalista IIº stomatologii zachowawczej (1993). Praktyki: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa. Uczestnik szkoleń w Centrum Szkolenia Schaan (Liechtenstein), w Intertech Corp Atkinson (USA), w Centrum Degussa Dental, Centrum Techniki Laserowej i innych. Koordynator szkolenia podyplomowego lekarzy dentystów. W praktyce stomatologicznej leczenie (z ograniczeniem stosowania znieczuleń farmakologicznych) w dziedzinie: stomatologii zachowawczej oraz stomatologii wieku rozwojowego. 

Lek. dent. Arkadiusz Żmuda
W 2008 roku ukończył studia na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest w trakcie specjalizacji z dziedziny pedodoncji - stomatologii dziecięcej. Stale poszerza swoją wiedzę w zakresu ortodoncji uczestniczą w licznych kursach i sympozjach, jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Nigdy nie ogranicza się do jednej specjalności, szerokie spojrzenie na problem pacjenta uważa za jedną z największych swoich zalet jako lekarza. Uważa, że pełne porozumienie miedzy lekarzem a pacjentem jest kluczowym aspektem leczenia i realizuje to podejście z entuzjazmem i radością.

Lek. dent. Sebastian Mikulski
Absolwent UM w Białymstoku na kierunku lekarsko-dentystycznym. Dyplom lekarza dentysty uzyskał w 2011 roku. Po ukończeniu studiów związał się z Przychodnią Lekarską Duodent, gdzie odbywał staż podyplomowy. Wolny czas lubi spędzać na eksperymentowaniu w kuchni, aktywnym wypoczynku, wędrówkach po górach, podróżach. Interesuje się historią II wojny światowej i czasami powojennymi.

Lek. dent. Sylwia Żmuda
Ukończyła wydział Lekarsko - Dentystyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uzyskując tytuł lekarza dentysty oraz " Złoty Laur Absolwenta"- wyróżnienie przyznawane za najlepsze wyniki w nauce. Zarówno staż podyplomowy jak i całą późniejszą karierę zawodowa związała z Przychodnią Duodent. W roku 2014 rozpoczęła specjalizację z zakresu Protetyki Stomatologicznej. Zawodowo dużo czasu poświęca zagadnieniom  związanym z leczeniem protetycznym, stomatologią estetyczną oraz profesjonalnym wybielaniem zębów.

Lek. dent. Przemysław Żmuda
Absolwent Wydziału Lekarsko - Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - studia zakonczył uzyskując tytuł lekarza dentysty. Po odbyciu stażu podyplomowego w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej związał się z Przychodnią Duodent. w 2015 roku rozpoczął specjalizację z zakresu Chirurgii Stomatologicznej. Jest uczestnikiem licznych kursów z zakresu chirurgii stomatologicznej, implantologii oraz metod regeneracji tkanek miękkich i twardych jamy ustnej. Jest członkiem miedzynarodowego stowarzyszenia ITI (International Team for Implantology).  

Lek. dent. Katarzyna Żychowska
Absolwentka Wydziału Lekarsko - Dentystycznego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w 2011r. Staż podyplomowy realizowała w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej. W chwili obecnej w trakcie zdobywania specjalizacji w zakresie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją, odbywaną w Wojskowej Przychodni Lekarskiej " CePeLek".
Pasjonuje się endodoncją (leczenie kanałowe), które przeprowadza pod mikroskopem, uzyskując tą metodą pomyślne rokowania dla leczonegoo zęba.
Wykonuje zabiegi z zakresu stomatologii estetycznej, protetyki, stomatologii dziecięcej. W codziennej pracy wykorzystuje lupy, mikroskop, diagnostykę radiologiczną (pantomogram), tomografię komputerową (CBCT).
Ceni współpracę, opartą na zaufaniu co do kompleksowego planu leczenia, opartego o wiedzę, którą uaktualnia uczestnicząc na międzynarodowych i krajowych konferencjach i szkoleniach praktycznych, w trakcie których wymienia doświadczenia z największymi specjalistami.
W swojej pracy przedstawia możliwe sposoby rozwiązywania problemów jamy ustnej, przybliża przebieg leczenia by zminimalizować stres przez cały okres trwania kuracji, tak aby leczenie nie wiązało się z bólem i dyskomfortem.
Wolny czas spędza aktywnie na rowerze, biegając i grając w squash'a. Uwielbia włoska kuchnię i filmy dokumentalne. 

Lek. dent. Aleksandra Nawrot