Doświadczeni fachowcy nowoczesne gabinety
530 760 740
ul. Nowolipki 21, Warszawa
790 777 350
ul. Arkuszowa 63, Warszawa
English (UK)

Diagnostyka RTG

Badania radiologiczne są w chwili obecnej wielokrotnie niezbędne do przeprowadzenia prawidłowego procesu leczenia. Wykonywane przed podjęciem leczenia umożliwiają dokładną diagnostykę patologii oraz jako badania przeglądowe pozwalają wykryć toczące się bezobjawowo procesy patologiczne.

W chwili obecnej w naszych przychodniach stosujemy wyłącznie systemy radiografii cyfrowej – dzięki temu redukujemy o 90% ilość promieniowania przyjętego przez pacjentów, a także znacząco usprawniamy proces leczenia – obróbka komputerowa umożliwia nam uzyskanie obrazu już w czasie mniejszym niż 2 sekundy. Oprogramowanie komputerowe daje z kolei możliwości wykonywania wielu pomiarów na zdjęciach oraz nakładanie zdjęć co pozwala śledzić procesy chorobowe lub prawidłowe gojenie będące sukcesem leczenia.
Aparat do zdjęć punktowych umożliwia wykonywanie zdjęć wewnątrzustnych pojedynczych zębów – m.in. w celu diagnostyki próchnicy lub podczas leczenia endodontycznego.
Pantomograf cyfrowy  - uzyskujemy dzięki niemu tzw. pantomogramy – czyli zdjęcia przeglądowe uwidaczniające wszystkie zęby pacjenta, stawy skroniowo-żuchwowe, a także zatoki szczękowe.

Przychodnia na ulicy Arkuszowej wyposażona jest dodatkowo w nowoczesne urządzenie typu 3-w-1, które umożliwia wykonywanie tomografii 3D, pantomogramu i zdjęć cefalometrycznych.
Tomografia 3D, czyli tomografia wiązką stożkową pozwoliła nam włączyć w diagnostykę trzeci wymiar – do tej pory płaskie obrazy zastępujemy przestrzennymi rekonstrukcjami, które pozwalają na dokładną diagnostykę m.in. złamań zębów, torbieli a także planowanie zabiegów wszczepiania implantów z użyciem przestrzennej wizualizacji.

Zdjęcie cefalometryczne, potocznie nazywane zdjęciem tele jest nieodzowne aby osiągnąć sukces leczenia ortodontycznego. Zdjęcie uzyskane w cyfrowym formacie jest analizowane przez naszych ortodontów przy użyciu programów komputerowych i jest jednym z kluczowych elementów dla właściwego zaplanowania leczenia ortodontycznego.