Doświadczeni fachowcy nowoczesne gabinety
530 760 740
ul. Nowolipki 21, Warszawa
790 777 350
ul. Arkuszowa 63, Warszawa
English (UK)

Diagnostyka RTG

Badania radiologiczne są w chwili obecnej wielokrotnie niezbędne do przeprowadzenia prawidłowego procesu leczenia. Wykonywane przed podjęciem leczenia umożliwiają dokładną diagnostykę patologii oraz jako badania przeglądowe pozwalają wykryć toczące się bezobjawowo procesy patologiczne.

W chwili obecnej w naszych przychodniach stosujemy wyłącznie systemy radiografii cyfrowej – dzięki temu redukujemy o 90% ilość promieniowania przyjętego przez pacjentów, a także znacząco usprawniamy proces leczenia – obróbka komputerowa umożliwia nam uzyskanie obrazu już w czasie mniejszym niż 2 sekundy. Oprogramowanie komputerowe daje z kolei możliwości wykonywania wielu pomiarów na zdjęciach oraz nakładanie zdjęć co pozwala śledzić procesy chorobowe lub prawidłowe gojenie będące sukcesem leczenia.
Aparat do zdjęć punktowych umożliwia wykonywanie zdjęć wewnątrzustnych pojedynczych zębów – m.in. w celu diagnostyki próchnicy lub podczas leczenia endodontycznego.
Pantomograf cyfrowy  - uzyskujemy dzięki niemu tzw. pantomogramy – czyli zdjęcia przeglądowe uwidaczniające wszystkie zęby pacjenta, stawy skroniowo-żuchwowe, a także zatoki szczękowe.

Przychodnia na ulicy Arkuszowej wyposażona jest dodatkowo w nowoczesne urządzenie typu 3-w-1, które umożliwia wykonywanie tomografii 3D, pantomogramu i zdjęć cefalometrycznych.
Tomografia 3D, czyli tomografia wiązką stożkową pozwoliła nam włączyć w diagnostykę trzeci wymiar – do tej pory płaskie obrazy zastępujemy przestrzennymi rekonstrukcjami, które pozwalają na dokładną diagnostykę m.in. złamań zębów, torbieli a także planowanie zabiegów wszczepiania implantów z użyciem przestrzennej wizualizacji.

Zdjęcie cefalometryczne, potocznie nazywane zdjęciem tele jest nieodzowne aby osiągnąć sukces leczenia ortodontycznego. Zdjęcie uzyskane w cyfrowym formacie jest analizowane przez naszych ortodontów przy użyciu programów komputerowych i jest jednym z kluczowych elementów dla właściwego zaplanowania leczenia ortodontycznego.

Protetyka

Głównym celem protetyki stomatologicznej jest uzupełnianie braków w uzębieniu – uzyskujemy ten cel wykonując zarówno stałe jak i ruchome uzupełnienia protetyczne.

Wśród uzupełnień ruchomych proponujemy naszym pacjentom:
  • protezy akrylowe
  • protezy szkieletowe
  • protezy acetalowe – estetyczna alternatywa dla konwencjonalnych protez szkieletowych wykonana z termoplastycznego materiału – acetalu, protezy te cechują się elastycznością, wysoką estetyką, są też polecane pacjentom z alergią na metale
  • protezy typu overdenture – protezy których utrzymanie jest ulepszone dzięki wykorzystaniu korzeni własnych zębów lub implantów.
W zakresie stałych uzupełnień protetycznych wykonujemy:
  • wkłady koronowo-korzeniowe
  • korony metalowe, metalowo-ceramiczne oraz pełnoceramiczne korony na podbudowie z tlenku cyrkonu wykonane w technologii CAD/CAM
  • mosty.

Odrębnym działem protetyki jest leczenie zaburzeń stawów skroniowo-żuchwowych. Ból okolicy stawu, objawy dźwiękowe (trzaski, trzeszczenia), ograniczenie ruchów żuchwy – są jednymi z objawów patologii stawów skroniowo-żuchwowych. Aby przywrócić równowagę w obrębie stawów stosujemy szyny zgryzowe a także terapię biostymulacyjną, która zmniejsza dolegliwości bólowe.

Nowością na rynku stomatologicznym jest aparat TAP firmy Scheu dedykowany osobom mającym problemy z chrapaniem. Indywidualnie wykonany aparat wysuwając żuchwę udrażnia drogi oddechowe, a tym samym usprawnia oddychanie i eliminuje problem chrapania razem ze wszystkimi jego negatywnymi skutkami – bezdechami sennymi, zmęczeniem, bólami głowy, zaburzeniami koncentracji i pamięci, zaburzeniami ze strony układu krążenia (np. nadciśnienie tętnicze).

Periodontologia

Choroba przyzębia zwana potocznie paradontozą jest przewlekła chorobą o podłożu bakteryjnym, dlatego też podstawowym warunkiem skuteczności leczenia periodontologicznego jest opanowanie czynnika  bakteryjnego, odpowiedzialnego za destrukcję tkanek przyzębia. Pierwszym objawem rozpoczynającej się choroby przyzębia jest zazwyczaj krwawienie z dziąseł przy szczotkowaniu zębów, późniejsze objawy to odsłanianie się powierzchni korzeni zębów na skutek niszczenia tkanek przyzębia przez proces zapalny co prowadzi do stopniowo zwiększającej się ruchomości zębów.

Leczenie chorób przyzębia polega na eliminacji kamienia nad- i poddziąsłowego (urządzeniami ultradźwiękowymi lub ręcznymi), wygładzeniu powierzchni korzeni, atybiotykoterapii, oraz stosowaniu środków działających miejscowo, takich jak płukanki zawierające chlorheksydynę. Te konwencjonalne metody leczenia choroby przyzębia nie zapewniają jednak całkowitej eliminacji bakterii, które znajdują się nie tylko na powierzchni zębów, ale mogą występować także w błonie śluzowej kieszonki dziąsłowej i w tkance łącznej. Obszary te są niedostępne dla tradycyjnych instrumentów periodontologicznych. Powyższe ograniczenia w połączeniu z coraz lepszym zrozumieniem mechanizmu choroby przyzębia skłaniają do rezygnacji z czysto mechanicznego podejścia i poszukiwań dodatkowych metod zwalczania czynnika bakteryjnego. Obok antybiotyków i środków antyseptycznych w postaci płukanek (np. z chlorheksydyną), stosujemy m.in. laser Er:YAG. Promieniowanie lasera powoduje detoksykację kieszonki dziąsłowej i likwidację powierzchniowej warstwy płytki bakteryjnej. Niszczenie bakterii odbywa się poprzez efekt termiczny i zjawisko kawitacji. Działanie wspomagające leczenie chorób przyzębia wykazują też niskoenergetyczne lasery biostymulacyjne poprzez pobudzenie procesów metabolizmu komórkowego i podniesienie potencjału regeneracyjnego tkanek, czego dowiodły liczne badania i obserwacje kliniczne. Efektem działania niskoenergetycznych laserów jest indukowanie procesu proliferacji fibroblastów. Kolejnym urządzeniem które pomaga nam zwalczać bakterie w głębokich kieszonkach dziąsłowych jest generator ozonu – ozon jest odmianą alotropową tlenu, który wykazuje bardzo wysoką skuteczność przeciwbakteryjną (zabija 99,9%bakterii).

Opisane postępowanie pozwala ograniczyć stan zapalny i zatrzymać postęp choroby, nie prowadzi jednak do odtworzenia zniszczonych tkanek. Powstały ubytek tkanki kostnej jest zwykle wskazaniem do uzupełnienia drogą wtórnej rekonstrukcji z użyciem własnej tkanki pacjenta lub syntetycznych biomateriałów. Losy każdego przeszczepu są podobne. Zachodzi stopniowa ich resorpcja i zastępowanie ich przez tkankę własną biorcy. Komórki gospodarza powodują resorpcję martwej tkanki kostnej, co prowadzi do uwolnienia czynników indukujących osteogenezę (kościotworzenie). Dochodzi do tworzenia się nowej tkanki kostnej, która odkładana jest na resorbowanych powierzchniach przeszczepu. Proces przebudowy przeszczepów kostnych jest procesem powolnym, mierzonym w miesiącach, a nawet w latach.

Stomatologia dziecięca

Doskonale wiemy jak ważne jest zapobieganie i leczenie próchnicy już od najmłodszych lat. Wiemy jednak także jak istotna jest odpowiednia, bezstresowa atmosfera w gabinecie i niepozostawiający przykrych wspomnień sposób leczenia.

Mali pacjenci mogą czas przed i po wizycie spędzić na zabawie w specjalnie przygotowanym dla nich kąciku.

W zakresie stomatologii dziecięcej proponujemy:
  • zabiegi profilaktyczne, które zapobiegają powstawaniu próchnicy – fluoryzacja, lakowanie bruzd
  • w przypadku plam próchnicowych i próchnicy początkowej bezbolesna ozonoterapię (nowoczesną metodę zastępującą tradycyjne lapisowanie) oraz metodę infiltracji (preparat ICON)
  • w przypadku rozległych ubytków bezbolesną, laserową metodę opracowania ubytków
Znieczulenie nie jest przyjemnym elementem wizyty zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych pacjentów. Aby wyeliminować nieprzyjemne doznania związane z aplikacją znieczulenia nasi stomatolodzy stosują aparat The Wand – sterowany komputerowo system do bezbolesnego podawania znieczuleń stomatologicznych. Lekarz używając końcówki przypominającej kształtem długopis podaje znieczulenie dozowane przez komputer, dzięki czemu płyn aplikowany jest z tzw. prędkością fizjologiczną – pozwala to na wchłonięcie płynu znieczulającego bez bolesnego uczucia rozpierania.

Nasi pedodonci (stomatolodzy dziecięcy) przygotowani są do przeprowadzania korekty zbyt krótkiego lub grubego wędzidełka wargi górnej i języka, które mogą być przyczyną wady zgryzu (tzw. diastema) lub wady wymowy. Zabieg plastyki wędzidełka odbywa się w znieczuleniu miejscowym przy użyciu lasera – zabieg jest dzięki temu bezbolesny, bardzo krótki, eliminowane jest krwawienie a także potrzeba zakładania szwów ( a tym samym druga wizyta na której szwy są zdejmowane).

Nowością w naszej przychodni na ul. Arkuszowej jest możliwość zastosowania sedacji wziewnej przy użyciu mieszaniny podtlenku azotu zwanego potocznie gazem rozweselającym oraz tlenu. Sedacja wziewna podtlenkiem azotu wprowadza pacjenta w stan odprężenia przy jednoczesnym zachowaniu świadomości oraz podstawowych odruchów. Stosowanie gazu rozweselającego jest szczególnie polecane w przypadku dzieci (ze względu na ich małą tolerancję stresu i bólu), może być jednak stosowana również u dorosłych odczuwających silny strach przed wizytą u stomatologa. Dzięki właściwościom znieczulającym podtlenku azotu przeprowadzenie niewielkich zabiegów stomatologicznych (np. opracowanie niewielkiego ubytku i założenie wypełnienia) może nie wymagać podania dodatkowego znieczulenia.

Ortodoncja

Wg statystyk częstość występowania wad zgryzu w Polsce wynosi od 26 do 63%, a przez wady zgryzu rozumiemy wszelkie nieprawidłowości począwszy od nieprawidłowego położenia pojedynczych zębów, stłoczeń, poprzez wady zębowo-wyrostkowe aż po wady gna tyczne, które to wymagają skojarzonego leczenia chirurgiczno-ortodontycznego.

Prowadzimy kompleksową diagnostykę ortodontyczną – wykonujemy dokumentację fotograficzną, modele diagnostyczne a także badania radiologiczne. Dzięki posiadanym przez nas aparatom możemy bezpośrednio w naszych przychodniach wykonać niezbędne prześwietlenia – pantomogram, zdjęcie cefalometryczne, a w niektórych przypadkach (np. zębów zatrzymanych) również tomografię wiązką stożkową CBCT. Następnie ortodonci dokonują pomiarów oraz komputerowej analizy każdego przypadku klinicznego i przygotowują indywidualny plan leczenia.

Nasi ortodonci zajmują się leczeniem zarówno dzieci jak i dorosłych. W procesie leczenia wady zgryzu stosują aparaty zdejmowane i aparaty stałe (metalowe oraz kosmetyczne – ceramiczne). Dzieci leczone mogą być kolorowymi aparatami ruchomymi (stosujemy m. in. aparaty blokowe tzw. aktywatory, płytki Schwarza, Doppel-Platte) oraz aparatami zakładanymi na stałe (np. śruba Hyrax). U dorosłych natomiast stosujemy aparaty stałe – metalowe lub ceramiczne, a także niewidoczne termoformowalne nakładki Clear Aligner firmy Scheu Dental.

W naszych przychodniach prowadzimy również interdyscyplinarne leczenie chirurgiczno-ortodontyczne zębów zatrzymanych. Zatrzymane zęby mogą być odsłaniane laserem podczas zabiegu chirurgicznego, a następnie za pomocą aparatów ortodontycznych zostają wprowadzone do łuku zębowego.

Po fazie aktywnej leczenia wady zgryzu zawsze prowadzone jest leczenie retencyjne, w zależności od indywidualnych wskazań stosujemy stałe retainery, zdejmowane płytki lub specjalnie wykonane w pracowni termoplastyczne nakładki.

Endodoncja

Leczenie endodontyczne polega na usunięciu zmienionej zapalnie lub martwej miazgi z komory oraz kanałów zęba, odpowiednim opracowaniu kanałów, a także ich szczelnym wypełnieniu.
Niezwykle istotne w leczeniu endodontycznym jest określenie prawidłowej długości kanałów, co osiągamy dzięki stosowaniu najnowszej generacji endometru (elektroniczne urządzenie lokalizujące wierzchołek zęba za pomocą analizy zmiany częstotliwości prądu) oraz cyfrowemu aparatowi rentgenowskiemu dzięki któremu uzyskujemy obraz bez konieczności przemieszczania się z fotela stomatologicznego.

W przypadku trudności napotykanych podczas leczenia endodontycznego, związanych np. z obecnością dodatkowych kanałów mamy do dyspozycji mikroskop umożliwiający osiągnięcie 20-sto krotnego powiększenia pola zabiegowego co w znaczący sposób ułatwia odnalezienie dodatkowych lub bardzo wąskich kanałów.
Sukces leczenia endodontycznego zależy od eliminacji bakterii z kanałów zęba – wielokrotnie nie jest ona możliwa w 100% przy stosowaniu konwencjonalnego opracowania kanałów i płukania ich środkami odkażającymi. Przeprowadzenie sterylizacji kanałów za pomocą lasera YAG:Er lub generatora ozonu usuwa 99,9% bakterii, co zwiększa szanse na powodzenie leczenia endodontycznego.

Chirurgia i implantologia

Świadczymy pełen zakres usług chirurgicznych począwszy od ekstrakcji zębów mlecznych i stałych, przez skomplikowane zabiegi hemisekcji, radektomii, resekcji wierzchołka korzenia, plastykę wędzidełek, pogłębianie przedsionka, regenerację zniszczonych tkanek kostnych i nabłonkowych (np. zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej – sinus lifting), chirurgiczne przygotowanie pola protetycznego, po wszczepianie implantów.

Implant jest swego rodzaju śrubą wykonaną z tytanu - biozgodnego materiału, który po wszczepieniu do ludzkiego organizmu ulega procesowi osteointegracji.

Implantologia stwarza szereg możliwości odbudowy utraconego uzębienia - od odbudowy pojedynczych braków zębów, poprzez braki skrzydłowe (braki w bocznych odcinkach uzębienia), bezzębie a także jako poprawa utrzymania uzupełnień ruchomych. Dzięki zastosowaniu implantów wielokrotnie możemy wyeliminować konieczność szlifowania zdrowych zębów lub korzystania z ruchomych protez.

Zabieg implantacji (wszczepienia implantu) jest pierwszym etapem leczenia implanto-protetycznego, kolejny etap – wykonanie pracy protetycznej odbywa się po 3-6 miesiącach.
Nasze gabinety są autoryzowanymi przychodniami kilku systemów implantologicznych m.in. ANKYLOS, ZIMMER. Na wykonane przez nas zabiegi wszczepienia implantów w tych systemach udzielamy dziesięcioletniej gwarancji.

Innym elementem chirurgii są zabiegi dotyczące błony śluzowej jamy ustnej – plastyka wędzidełka lub usunięcie torbieli zastoinowej czy włókniaka. Używając podczas tych zabiegów laserów (laser chirurgiczno-zabiegowy na dwutlenek węgla, tzw. laser CO2) przyspieszamy gojenie tkanek, eliminujemy krwawienie podczas zabiegu oraz konieczność zakładania i zdejmowania szwów (co wiąże się z koniecznością odbycia drugiej stresującej wizyty).