Doświadczeni fachowcy nowoczesne gabinety
530 760 740
ul. Nowolipki 21, Warszawa
790 777 350
ul. Arkuszowa 63, Warszawa
English (UK)

Periodontologia

Choroba przyzębia zwana potocznie paradontozą jest przewlekła chorobą o podłożu bakteryjnym, dlatego też podstawowym warunkiem skuteczności leczenia periodontologicznego jest opanowanie czynnika  bakteryjnego, odpowiedzialnego za destrukcję tkanek przyzębia. Pierwszym objawem rozpoczynającej się choroby przyzębia jest zazwyczaj krwawienie z dziąseł przy szczotkowaniu zębów, późniejsze objawy to odsłanianie się powierzchni korzeni zębów na skutek niszczenia tkanek przyzębia przez proces zapalny co prowadzi do stopniowo zwiększającej się ruchomości zębów.

Leczenie chorób przyzębia polega na eliminacji kamienia nad- i poddziąsłowego (urządzeniami ultradźwiękowymi lub ręcznymi), wygładzeniu powierzchni korzeni, atybiotykoterapii, oraz stosowaniu środków działających miejscowo, takich jak płukanki zawierające chlorheksydynę. Te konwencjonalne metody leczenia choroby przyzębia nie zapewniają jednak całkowitej eliminacji bakterii, które znajdują się nie tylko na powierzchni zębów, ale mogą występować także w błonie śluzowej kieszonki dziąsłowej i w tkance łącznej. Obszary te są niedostępne dla tradycyjnych instrumentów periodontologicznych. Powyższe ograniczenia w połączeniu z coraz lepszym zrozumieniem mechanizmu choroby przyzębia skłaniają do rezygnacji z czysto mechanicznego podejścia i poszukiwań dodatkowych metod zwalczania czynnika bakteryjnego. Obok antybiotyków i środków antyseptycznych w postaci płukanek (np. z chlorheksydyną), stosujemy m.in. laser Er:YAG. Promieniowanie lasera powoduje detoksykację kieszonki dziąsłowej i likwidację powierzchniowej warstwy płytki bakteryjnej. Niszczenie bakterii odbywa się poprzez efekt termiczny i zjawisko kawitacji. Działanie wspomagające leczenie chorób przyzębia wykazują też niskoenergetyczne lasery biostymulacyjne poprzez pobudzenie procesów metabolizmu komórkowego i podniesienie potencjału regeneracyjnego tkanek, czego dowiodły liczne badania i obserwacje kliniczne. Efektem działania niskoenergetycznych laserów jest indukowanie procesu proliferacji fibroblastów. Kolejnym urządzeniem które pomaga nam zwalczać bakterie w głębokich kieszonkach dziąsłowych jest generator ozonu – ozon jest odmianą alotropową tlenu, który wykazuje bardzo wysoką skuteczność przeciwbakteryjną (zabija 99,9%bakterii).

Opisane postępowanie pozwala ograniczyć stan zapalny i zatrzymać postęp choroby, nie prowadzi jednak do odtworzenia zniszczonych tkanek. Powstały ubytek tkanki kostnej jest zwykle wskazaniem do uzupełnienia drogą wtórnej rekonstrukcji z użyciem własnej tkanki pacjenta lub syntetycznych biomateriałów. Losy każdego przeszczepu są podobne. Zachodzi stopniowa ich resorpcja i zastępowanie ich przez tkankę własną biorcy. Komórki gospodarza powodują resorpcję martwej tkanki kostnej, co prowadzi do uwolnienia czynników indukujących osteogenezę (kościotworzenie). Dochodzi do tworzenia się nowej tkanki kostnej, która odkładana jest na resorbowanych powierzchniach przeszczepu. Proces przebudowy przeszczepów kostnych jest procesem powolnym, mierzonym w miesiącach, a nawet w latach.